maanantai 28. toukokuuta 2018

Tiedote GDPR-laista

Jäsentietojen    käsittely    Enjalan    ratsastajissa    ja    Suomen    Ratsastajainliitossa   
   
Enjalan    ratsastajat    on    Suomen    Ratsastajainliiton    (SRL)    jäsen.    SRL    on    ratsastusurheilun    katto-organisaatio    Suomessa.   
Enjalan    ratsastajat    kerää    jäsenistään    henkilötietoja ja käsittelee    niitä    yhdessä    SRL:n    kanssa.   
Enjalan    ratsastajissa    käsittelystä    vastaa:    jäsensihteeri    Sanna    Särkelä,    enra.jasen@gmail.com   
SRL:ssa    käsittelystä    vastaa:    Sari    Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki   
   
Enjalan    ratsastajat    kerää    jäseneksi    liityttäessä    nimen    ja    osoitteen.    SRL    luo    uudelle    jäsenelle    jäsennumeron.    


Enjalan    ratsastajat    on    lakisääteisesti    velvoitettu    pitämään    jäsenrekisteriä,    josta    tulee    ilmetä    jäsenen    nimi    ja    kotipaikka.    Seuran    jäsenmaksuun    sisältyy    SRL:n    osuus.    SRL:n    osuuteen    sisältyy    Hippos-lehden    vuosikerran    tilaus    ja    urheiluvakuutus.    Jäsenyyteen    sisältyvä    Hippos-lehden    tilaus    on    sopimus,    jonka    täyttämiseksi    SRL    käsittelee    nimeä    ja    osoitetta.    Urheiluvakuutuksen    osalta    vakuutusyhtiö    tarkastaa    jäsenyyden    voimassaolon    SRL:sta    korvausvaatimuksen    yhteydessä.    Seurajäsenyys    on    edellytys    osallistumiselle    SRL:n    alaisiin    kilpailuihin.    SRL    käyttää    seurojen    jäsenistä    muodostuvaa    rekisteriään    osallistumisoikeuden    varmistamiseen;    tässä    on    kyseessä    SRL:n    kilpailutoiminnan    järjestämiseen    liittyvä    oikeutettu    etu.    


SRL    luovuttaa    Hippos-lehden    postituksesta    vastaavalle    yritykselle    nimi-    ja    osoitetiedot.    SRL:lla    on    sopimus    lehden    kustantajan    kanssa,    joka    vastaa    lehden    postituksesta.    Kustantaja    käsittelee    henkilötietoja    SRL:n    lukuun    eikä    ole    oikeutettu    käyttämään    tietoja    omiin    tarkoituksiinsa.    Vakuutusyhtiö    käsittelee    henkilötietoja    korvausvaatimusten    yhteydessä    eikä    ole    oikeutettu    käyttämään    tietoja    omiin    tarkoituksiinsa.    


Henkilöllä    on    seuraavat    oikeudet    henkilötietojen    käsittelyn    osalta:    


1)    Henkilöllä    on    oikeus    pyytää    nähtäväkseen    itseään    koskevat    tiedot.    Nämä    on    toimitettava    30    päivän    sisällä    pyynnöstä.   
2)    Henkilöllä    on    oikeus    pyytää    virheellisten    tietojen    päivittämistä.   
3)    Henkilöllä    on    oikeus    vaatia    tietojensa    poistamista,    jos    henkilö    ei    ole    seuran    jäsen   
4)    Henkilöllä    on    oikeus    tehdä    valitus    valvontaviranomaiselle,    jos    hän    kokee,    että    hänen    oikeuksiaan    on    loukattu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti